Bilgisayar

Urbano Canalis, modern, esnek ve Avrupa’daki tasarım yöntemlerine göre hazırlanmış kolay kullanılabilen bir yazılımdır. Urbano Canalis tamamen boru uygulamalarına odaklanmıştır. Boru tasarımı ve analizleri için çok çeşitli araçlar sunar. Tamamen dinamik bir yapıdadır ve tasarımın herhangi bir yerinde yapılacak bir değişiklik tüm projede otomatik olarak güncellenir. Urbano Canalis yüzlerce kilometrelik bir şebekenin çözümünü çok kısa bir zamanda yapan çok hızlı bir yazılımdır. Urbano Canalis 15 yılı aşkın bir süredir Avrupada yüzlerce inşaat mühendisi tarafından kullanılmaktadır.

Urbano Canalis aşağıdaki modül ve eklentilerden oluşur:

Plan Çizimi - Plan görünüşünde şebeke tanımı; arazi ve akar kot tanımı; baca tipi ve ilave veri tanımları; hendek tanımı; hacim hesabı

Boykesitler - Farklı ölçeklerde boykesit çizimi; tamamen adapte edilebilir tablo ve bant tanımları; boru akar kotu tanım ve düzenlemesi

Hidrolik - Havza ve tesir alanı tanımı; yağmursuyu ve atıksu debi hesapları; hidrolik hesap

Veritabanı - Harici veri kaynakları, çeşitli veritabanları, ESRI SHP ve MapInfo dosyalarıyla bağlantı; harici veritabanı ve çizimlerle senkronizasyon

Urbano Canalis’e Urbano ailesinden başka modül ve eklentilerde eklemek mümkündür:

Urbano Raster - Yüklü sayıda raster veriyi yönetebilme imkanı

Urbano Polygon Manager - Parseller ve kapalı alanlarla çalışma; poligon topolojisi oluşturma; harici veri tabanlarıyla bağlantı; poligon analizleri

 

Urbano GEO Extension - Boru hatları tasarımı için harita oluşturma süreci; enkesit çizimleri

Urbano Canalis

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl