Bilgisayar

Malzemelerin Tanımlanması 

Yapı Analizinin Gerçekleştirilmesi

Analiz Sonuçlarının İncelenmesi