Bilgisayar

Çoklu Pencere Sistemi

Aks Sisteminin Tanımlanması 

Ortogonal Aks Editörü

Perde Duvarlarının Tanımlanması

Kolonların Tanımlanması 

Eleman Kesitlerinin Tanımlanması 

Poligon Kolonların Tanımlanması

Mimari Çizimden Model Oluşturulması

Kirişlerin Tanımlanması

Tali Kirişlerin Tanımlanması 

Çelik Elemanların Tanımlanması 

Plak Döşemelerin Tanımlanması

Konsol Döşemelerin Tanımlanması 

Döşeme Boşluklarının Tanımlanması 

Döşeme Yüklerinin Tanımlanması 

Nervür Döşemelerin Tanımlanması

Düzlem Tanımlanması

Kolon Açısının Düzenlenmesi

Kat İşlemleri

Kiriş Duvar Yükleri

Kullanıcı Tanımlı Kiriş Yükleri