Bilgisayar

Standart Paket

Sadece betonarme proje yapan, güçlendirme ve gelişmiş analiz özelliklerine ihtiyaç duymayan profesyoneller için geliştirilmiştir. Standart paket ile ProtaStructure’ın tüm kullanım kolaylıklarıyla birlikte yönetmelik destekli analiz ve tasarım özelliklerine ulaşırsınız.

Profesyönel Paket

Standart pakete ek olarak: Betonarme, çelik ve kompozit modellemeyi bir arada sunar. Riskli Bina Kontrolü ve Elastik Performans Değerlendirmesi bu pakette yer alır. Döşeme sistemleri ve kiriş yükleri Sonlu Elemanlar ile hesaplanabilir. Zemin-Yapı Etkileşimli analizler gerçekleştirilebilir.

Enterprise Paket

Profesyonel pakete ek olarak: Artımsal itme analizi, Zaman-Tanım alanında analiz, inşaat aşamaları ve sismik izolatörlerin kullanımına imkan tanır. İstinat duvarı hesap ve detay çizimleri ile farklı projelerin tek bir modelde birleştirilmesi de bu pakette yer alır.

   Standart   Profesyonel   Enterprise 
Fiziksel Modelleme  
Beton Elemanların Modellenmesi
Çelik ve Komposit Elemanların Modellenmesi  
Eğimli Elemanların Modellenmesi
Bina Analizi için Farklı Modellerin Birleştirilmesi    
Analitik Modelleme  
Perde Duvarların SE Kabuk ile Modellenmesi
Perde Duvarların Orta-Kolon ile Modellenmesi
Zemin Yapı Etkileşimi (Otomatik Yaylar ve Bütünleişk Model)  
Deprem İzolatörleri    
Analiz Yöntemleri  
Düşey ve Yatay Yükler Altında Statik Analiz
Özdeğer (Eigenvalue) Analizi
İnşaat Aşamaları Analizi    
Isı Farkı Yüklemesi
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Deprem Analizi
Mod Birleştirme ile Deprem Analizi
Zaman Tanım Alanında Analiz    
Mevcut Bina Değerlendirme ve Güçlendirme  
Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi  
Riskli Bina Değerlendirme  
Tek Modlu Statik Artımsal İtme Analizi    
Çok Modlu Artımsal İtme (IRSA)    
Çok Modlu Genelleştirilmiş Artımsal İtme Analizi (GPA)    
Dolgu Duvarların Basınç ve Çekme Çubukları ile Modellenmesi  
Döşeme Analizi ve Yük Aktarımı  
Döşemelerin Analitik Yöntemlerle Analizi
Döşemelerin Sonlu Elemanlar ile Analizi  
Sonlu Elemanlar Döşeme Sonuçlarının Bina Analizi ile Birleştirilmesi  
Kırılma Çizgileri ile Yük Aktarımı
Sonlu Elemanlar ile Yük Aktarımı  
Betonarme Tasarım  
Kolon/Perde ve Kirişlerin Betonarme Tasarımı
Zımbalama Kontrolleri
Perde Duvarlarda Hasır Çelik ile Tasarım
Betonarme Döşeme Sistemlerinin Tasarımı
Betonarme Kirişlerin Tasarım İçin Gruplanması
Temel Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı  
Tekil, Sürekli ve Izgara Temeller (Analitik ve Sonlu Elemanlar)
Kirişli/Kirişsiz Radye Temellerin SE Analiz ve Tasarımı
Kolonların Ortak Temel İçin Gruplanması
Ortak Temel Analizi İçin Model Birleştirme    
Kazıklı Temeller (Tekil ve Radye)  
Yönetmelik Desteği  
Eurocode 1 (Actions on Structures - with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS6399 (Loading For Buildings - UK)
TS498 (Loads on Structures - TR)
Eurocode 2 (Design of Concrete Structures - with UK. IR. SG, MY Annexes)
BS81 10-97 (Structural Use of Concrete - SG)
CP65 (Structural Use of Concrete - SG)
HK-2004 (Structural Use of Concrete - Hong Kong)
TS500-2000 (Rules for RC Design of Structures - TR) 
Eurocode 8 EN 1998 Design of Structures for Earthquake Resistance
Eurocode 8 EN 1998 Design of Structures for Earthquake Resistance (SG NA)
TEC 2007 (Specifications for Buildings to be Built in Seismic Codes - TR)
ProtaDetails  
ProtaStructure Bağlantısı ile Otomatik Detay Çizimleri
Akıllı Donatı Nesneleri ve Çizim Araçlarıyla Etkileşimli Donatılandırma ve Metraj
İstinat Duvarı Otomatik Mühendislik Hesapları ve Detay Çizimleri    
Fiziksel Nesnelerle Kalıp Planı Oluşturma