Bilgisayar

Autodesk Infraworks; 

  • İnşaat mühendisleri ve plancılar için geliştirilmiş olan, büyük ve küçük ölçekli arazi modelleri ile çalışarak altyapı modellerinin yönetim ve tasarım süreçlerinin hızlanmasını sağlayan güçlü bir altyapı tasarım aracıdır. 
  • Doğru tasarım kararları vermek için bilgiler oluşturmak, görüntülemek, analiz etmek, paylaşmak ve yönetmek amacıyla verileri birleştiren ve bağlayan geospatial (yer-uzamsal) ve mühendislik BIM platformudur. 

Autodesk'in ilgili ürün sayfası için tıklayın.

InfraWorks

Ürün Bilgileri

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl